ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรจประเมินกิจกรรม 7ส   
     กำหนดการตรจประเมินกิจกรรม 7ส ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560  [เพิ่มเติม...]
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
     วันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัด “โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องป  [เพิ่มเติม...]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   
     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธ  [เพิ่มเติม...]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
     วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของประ  [เพิ่มเติม...]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [เพิ่มเติม...]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ 2560   
     พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ 2560  [เพิ่มเติม...]
Big Clening Day “ย้อมบ้านล้างเมือง” เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ  [เพิ่มเติม...]
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference   
     ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพังโคน ประจำปี 2560   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพังโคน ประจำปี 2560  [เพิ่มเติม...]
มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
     มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  [เพิ่มเติม...]
ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน   [เพิ่มเติม...]

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5   
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม  [เพิ่มเติม...]
กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560   
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [เพิ่มเติม...]
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560   
     สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการประกวดดาว เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม  [เพิ่มเติม...]
ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี  [เพิ่มเติม...]
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ   
     วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยค  [เพิ่มเติม...]
โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560   
     วันที่ 3-4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560”  [เพิ่มเติม...]
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด)   
     โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด) ร่วมสร้าง ศาลาหลังแรกหลวงปู่ฝั้น อาจารโร ณ วัดป่าอุดมสมพร (  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560   
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการ  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   
     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา และมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 23 มิถุนายน 25  [เพิ่มเติม...]
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน   
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายดำเนินการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นตามวิสัยทัศของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา  [เพิ่มเติม...]
FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2   
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดี คณะอุตสาหกรรมแล  [เพิ่มเติม...]
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคม  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดี   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบด  [เพิ่มเติม...]

ความร่วมมือ MOU/MOA

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang  [เพิ่มเติม...]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)   
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement) ระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะ  [เพิ่มเติม...]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง   
     การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน   [เพิ่มเติม...]

ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี   
     คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี  [เพิ่มเติม...]
เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ   
     “เครื่องดำนาขนาดเล็ก” จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย ได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมถึง 2 รางวัลในงา  [เพิ่มเติม...]
นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก  [เพิ่มเติม...]
ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา   
     ทีมจำปาอีสาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ  [เพิ่มเติม...]
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7   
     นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7   [เพิ่มเติม...]
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2   
     ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2  [เพิ่มเติม...]
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015   
     นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์ ดร.อนุชาวดี อาจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์หทัยรัตน์ เทียบแสง อาจารย์กมล ช่ว  [เพิ่มเติม...]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558  [เพิ่มเติม...]
ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ   
     ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ  [เพิ่มเติม...]
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557   
     เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 17/2557 (Honda eco mileage challenge)   [เพิ่มเติม...]
แหอวนมอบทุนและรับ นศ.เข้าทำงาน   
     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ดร.พัชรี ครองกิจศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโ  [เพิ่มเติม...]
พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว   
     พิธีส่งมอบรถราง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกล  [เพิ่มเติม...]
เครื่องกลโชว์ผลงาน   
     ดร.นำพล พิพัฒน์ไพบูลย์ และอาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ พร้อมทีมงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเข  [เพิ่มเติม...]

แผนหน่วยงานและงบประมาณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ   
     เพื่อให้แบบฟอร์มมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  [เพิ่มเติม...]
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
     เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [เพิ่มเติม...]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561   
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  [เพิ่มเติม...]

ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา   
     ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]
รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
     ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]
กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
     กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  [เพิ่มเติม...]
สหกิจศึกษา คืออะไร   
     สหกิจศึกษา คืออะไร  [เพิ่มเติม...]
คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา   
     คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]

ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562   
     ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10   
     ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  [เพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา   
     ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)   
     ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QU  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4   
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4  [เพิ่มเติม...]
ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
     ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  [เพิ่มเติม...]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560   
     ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560  [เพิ่มเติม...]
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [เพิ่มเติม...]

ตำแหน่งงาน/รับสมัครงาน

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560   
     เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560  [เพิ่มเติม...]
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต   
     กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  [เพิ่มเติม...]

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ   
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  [เพิ่มเติม...]

ระเบียบ