Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี
ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ

 

 

enlightenedรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครenlightened

1) รับสมัครผู้เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ุม.6) หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ุม.6)
2) ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ => https://goo.gl/pSe6oH

 

enlightenedสมัครออนไลน์ผ่านระบบ TCASenlightened
สมัครออนไลน์ผ่านระบบ TCAS ได้ที่ => https://goo.gl/GkTocZenlightened

 

#ติดต่อสอบถาม

1) แผนกฯทะเบียน โทร. 09 8602 2754
2) Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) Facebook คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4) สอบถามวิธีการสมัครออนไลน์ โทร. 042 772 391


 ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9