คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี
ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ

 

 

enlightenedรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครenlightened

1) รับสมัครผู้เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ุม.6) หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ุม.6)
2) ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ => https://goo.gl/pSe6oH

 

enlightenedสมัครออนไลน์ผ่านระบบ TCASenlightened
สมัครออนไลน์ผ่านระบบ TCAS ได้ที่ => https://goo.gl/GkTocZenlightened

 

#ติดต่อสอบถาม

1) แผนกฯทะเบียน โทร. 09 8602 2754
2) Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) Facebook คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4) สอบถามวิธีการสมัครออนไลน์ โทร. 042 772 391


 ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด) 
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561 
  การจัดการความรู้ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561