รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี
ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ

 

 

enlightenedรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครenlightened

1) รับสมัครผู้เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ุม.6) หรือ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ุม.6)
2) ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ => https://goo.gl/pSe6oH

 

enlightenedสมัครออนไลน์ผ่านระบบ TCASenlightened
สมัครออนไลน์ผ่านระบบ TCAS ได้ที่ => https://goo.gl/GkTocZenlightened

 

#ติดต่อสอบถาม

1) แผนกฯทะเบียน โทร. 09 8602 2754
2) Facebook แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3) Facebook คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4) สอบถามวิธีการสมัครออนไลน์ โทร. 042 772 391


 ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แผนกงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
  นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลของนักศึกษา "การ​ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7   
  สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ "เห็นชอบ" หลักสูตร ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากซีพีออลล์ (CP ALL)    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสอนภาษาซากุระ   
  เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Drug Dispenser Robot ADD คว้ารางวัลที่ 2 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18