พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด พิธีเปิด ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ณ อาคารบริการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งจัดตั้งโดย โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และด้านการเงิน และส่งเสริมให้นักศึกษามีการออมอย่างสม่ำเสมอ รู้จักการบริหารและการบริการอย่างถูกต้อง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในวันนี้ด้วย ซึ่ง ธนาคารจำลอง จะเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- เวลา 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เปิดบัญชีและใช้บริการศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/fitsakon/photos/?tab=album&album_id=2272194096332601


ประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แผนกงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
  นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลของนักศึกษา "การ​ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7   
  สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ "เห็นชอบ" หลักสูตร ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากซีพีออลล์ (CP ALL)    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสอนภาษาซากุระ   
  เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Drug Dispenser Robot ADD คว้ารางวัลที่ 2 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18