FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร พร้อมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง จะได้มีโอกาสร่วม กันจัดกิจกรรม โดยการแข่งขันจักรยาน และจักรยานท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร พร้อมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง จะได้มีโอกาสร่วม กันจัดกิจกรรม โดยการแข่งขันจักรยาน และจักรยานท่องเที่ยว ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน อันเป็นการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จัดขึ้นในวันที่ 29 ม.ค. 2560

ดาวโหลดอัลบั้มภาพถ่ายกิจกรรมภายในงาน => 
คลิกดาวน์โหลด 


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ