ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวนภาพร สุภิวงศ์ Miss.Naphapron Supiwong
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติงาน (ภาระงานพนักงานห้องปฏิบัติการ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายบรรจงชัย ภูหลักด่าน
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติงาน (พนักงานห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวธัญพร ก้านเกษ
ตำแหน่ง :  สารบรรณสาขาวิศวกรรมโยธา
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด