ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการ เตรียมความพร้อมการรับสมัครงานให้กับนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา
 ร่วมส่งกำลังใจให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ในการร่วมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (KM) ในโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้อาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมบรรยาย การขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์​ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับปวช.- ปวส- ปริญญาตรี
 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดอาจาโรรังสี ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 คณะอุตสาหกรรมและ​เทคโนโลยี​ ขอแสดงความยินดีกับ สาขาบริหารธุรกิจ ที่คว้าแชมป์​ในการแข่งขันกีฬาภายในคณะ ทองกวาวเกมส์ 2019 คว้าเหรียญรางวัลรวมสูงสุดไปครอง
 รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากำลังพลสูระบบรางของประเทศ : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและการทดสอบชิ้นส่วนระบบราง
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)
 พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง