ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล
 โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University
  เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
 บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
 โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่ได้มอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2558