ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 เครื่องกลโชว์ผลงาน
 ขอแสดงความยินดี และชื่นชม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 ชนะเลิศ การแข่งขัน“เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (ดีเซล) และระบบโครงสร้างจักรยานยนต์ฯ
 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ในผลงาน
 ร่วมแสดงความยินดี กับทีมแข่งรถ ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16
 ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 4 สถาบัน
 รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน "คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 12"
 เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศเพื่อการขยายพันธ์ ของ SKC TEAM เข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานแล้ว
 ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการกล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน