ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558
 ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ
 พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว
 เครื่องกลโชว์ผลงาน
 ขอแสดงความยินดี และชื่นชม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
 ชนะเลิศ การแข่งขัน“เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (ดีเซล) และระบบโครงสร้างจักรยานยนต์ฯ
 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC Competition ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ในผลงาน
 ร่วมแสดงความยินดี กับทีมแข่งรถ ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 16
 ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี 4 สถาบัน