ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2554 (PTT YOUTH CAMP 2011) จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน "คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 12"
 เครื่องแยกเมล็ดมะเขือเทศเพื่อการขยายพันธ์ ของ SKC TEAM เข้ารอบชิงชนะเลิศในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานแล้ว
 ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการกล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน
 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์เตะตะกร้อ..