ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการ FIT ช่วนปั่นละเบ๋อ ครั้งที่ 3
 FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3
 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร: สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
 โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5
 กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560
 โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
 ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)
 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
 โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560
 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด)