กำหนดการและตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2563
nstc by fit
admission 2563
econo-22/2562
กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเรียน 2/2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา2563
ยื่นสำเร็จการศึกษา
ลงทะเบียนเรียน 2/2562
Quota 2563/2
Multi IT Certificate
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2562
I-SEEC
กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการนักศึกษาข่าวบริการบุคลากรบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีความร่วมมือ MOU MOA
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวพระราชทานปริญญาบัตรข่าวบริการศิษย์เก่า
  • Posts not found