http://www.cuprunder.com/
กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญชวนร่วมโครงการกิจกรรม 7ส. (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแกะลายเทียน เพื่อประดับรถต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2562
I-SEEC
กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562
กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการนักศึกษาข่าวบริการบุคลากรบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยีความร่วมมือ MOU MOA
ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวพระราชทานปริญญาบัตรข่าวบริการศิษย์เก่า
  • Posts not found