วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษา ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณผู้บริหาร และคณาจารย์และผู้ปกครองนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *