วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชมงคล และห้อง ๑๒๒๐๕ อาคารเรียนรวม โดยจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเรื่อง “อนาคตสหกิจศึกษากับคุณภาพของบัณฑิตและความต้องการของตลาด” โดยมีวิทยากรพิเศษ ได้แก่ คุณเฉลิมชัย ศรัณยวนิชย์ ผู้จัดการอาวุโสจากบริษัท นันทวัน จำกัด และ ดร.ไพจิตร กุลตั้งวัฒนา ประธานสภาวัฒนธรรม จ.สกลนคร และการประกวดผลงานในรูปแบบบรรยาย ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ ผลงาน และกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ๙ ผลงาน และภาคโปสเตอร์นวัตกรรมสหกิจศึกษา กลุ่มคณาจารย์/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และกลุ่มนักศึกษาสหกิจศึกษา รวม ๑๔ ผลงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร (เจ้าภาพ) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภุธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร และ ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *