เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้มีการดำเนินกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมในทุกๆ วันพระ ตลอดช่วงเข้าพรรษาอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *