ปฏิบัติธรรมทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดศรีจำปาชนบท อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์

วันนี้ (7 สิงหาคม 25 […]