โครงการส่งมอบภาระงานและการดำเนินกิจกรรม สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มีนาคม 256 […]

โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 มีนาคม 256 […]

มอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างคุณงามความดี สร้างชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

25 มี.ค. 2562 คณะอุต […]

โครงการ คูโบต้า สามร์ทฟาร์ม แคมป์ 2019 ตอน “Farmnovation” นวัตกรรมทำได้จริง

24 มีนาคม 2562 คณะอุ […]

นักศึกษา ฯระบบสารสนเทศฯ คว้า 2 รางวัล “ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7 (AUCC 2019)

นักศึกษาโปรแกรมวิชาร […]