MOU บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Worked-integrated Learning : WiL)

วันที่ 30 พฤษภาคม 25 […]

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการ พิธีมอบประก […]

โครงการสัมมนาและเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสู่การประกอบอาชีพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 25 […]

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนคำน […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมสืบสานประเพณีประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งมอบโรงเรียนเพาะเห็ด (อัตโนมัติ) ในโครงการชุมชนนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 13 พฤษภาคม 25 […]

โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 9 – 10 […]

กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นทองอุไร” บนเกาะกลางถนนนิตโยตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพังโคนเป็นต้นไป ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 3 พฤษภาคม 256 […]