ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแกะลายเทียน เพื่อประดับรถต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ขอเชิญชวน คณาจารย์ น […]

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2 […]

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (พัฒนากร) 78 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

กรมการพัฒนาชุมชน  รั […]

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130

โอกาสอยู่ตรงหน้า อย่ […]

สาขาบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล จากการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 3 สถาบัน ครั้งที่ 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

ปฏิทินการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562