กำหนดการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมน […]

รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 18 กรกฎาคม 25 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดงาน “มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น” มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น

สำนักงานพาณิชย์จังหว […]

ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

กำหนดการหน่วยแพทย์เค […]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วานนี้ (30 มิถุนายน […]