ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (ชลบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรี […]

โครงการสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบฝึกฝนด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล (Multi IT Certificate)

โครงการสนับสนุนชุดข้ […]

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา และการแต่งกายนักศึกษา

การสอบของนักศึกษา กา […]

คู่มือการจัดทำและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการจัดทำและพิม […]

ปฏิทินการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการ พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการ พิธีมอบประก […]

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนคำน […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมสืบสานประเพณีประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการ คูโบต้า สามร์ทฟาร์ม แคมป์ 2019 ตอน “Farmnovation” นวัตกรรมทำได้จริง

24 มีนาคม 2562 คณะอุ […]