สวก. เปิดรับสมัคร ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจั […]

โครงการสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบฝึกฝนด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล (Multi IT Certificate)

โครงการสนับสนุนชุดข้ […]

การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสื อ “การแต่งกาย […]

ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย […]

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 9 – 10 […]

กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นทองอุไร” บนเกาะกลางถนนนิตโยตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลพังโคนเป็นต้นไป ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.10

วันที่ 3 พฤษภาคม 256 […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่

วันที่ 29 เมษายน 256 […]

กิจกรรมคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 20 กรกฏาคม 25 […]