กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (พัฒนากร) 78 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

กรมการพัฒนาชุมชน  รั […]

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130

โอกาสอยู่ตรงหน้า อย่ […]

โครงการสัมมนาและเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสู่การประกอบอาชีพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 25 […]