คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เชิงรุก ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ตอบโจทย์ประเทศในการผลิตกำลังคนด้านสายอาชีพชั้นสูง

วานนี้ (11 ธ.ค. 2562 […]

MOU บริษัท สมาร์ท (2015) เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการโรงเรียนในโรงงาน (Worked-integrated Learning : WiL)

วันที่ 30 พฤษภาคม 25 […]

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 5 เมษายน 2562 […]