คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดงาน “มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น” มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น

สำนักงานพาณิชย์จังหว […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งมอบโรงเรียนเพาะเห็ด (อัตโนมัติ) ในโครงการชุมชนนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 13 พฤษภาคม 25 […]

โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) ขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 22 – 23 […]