รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รองโควตา) ถึง 13 พ.ย. 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์, สมัครผ่านสถานศึกษา, สมัครด้วยตนเอง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) + International Certificate

ชื่อหลักสูตรบริหารธุ […]

สมัครเรียน รอบรับตรง (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ตามที่  มหาวิทย […]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ตามที่  มหาวิทยาลัยเ […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตา รอบที่ 2/2563 เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ภายใน 17 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน […]

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนนักศึกษา เพื่อดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ขึ้น […]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน ปีการศึกษา 2563 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด (ชลบุรี)

ประกาศรับสมัครนักเรี […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (ระบบรับตรง) ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครบุคคลเพื […]

สมัครเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]