FIT RUN 2019 วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน “หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562

ปัจจุบันเรื่องภัยเกี […]

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมแกะลายเทียน เพื่อประดับรถต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ขอเชิญชวน คณาจารย์ น […]