การแข่งขัน Honda eco mileage challenge 18 กับทีมงานจำปาอีสาน

การแข่งขัน Honda eco mileage challenge 18 กับทีมงานจำปาอีสาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ด้วยสถิติ 1178.608 กม/ลิตร “ขอขอบคุณทีมงาน และผู้ให้การสนับสนุน”

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1275

%d bloggers like this: