ขอเชิญชวนนักปั่นและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมรายการ‬ “FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร”

 

14680917_152593595200122_1310136377801793888_o

untitled-2

 

‪‎ขอเชิญชวนนักปั่นและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมรายการ‬ “FIT ชวนปั่นละเบ๋อ @ ราชมงคลสกลนคร”

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชมรมจักรยานพังโคน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจกรรมของนักศึกษา ด้านวิชาชีพและกิจกรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ

 

กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่ 28‬ มกราคม 2560

– 14.00 – 17.00 น. ลงทะเบียน รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินออนไลน์แล้ว ที่เต็นท์อำนวยการ อาคารกิจการนักศึกษา

 

กำหนดการ วันที่ 29 มกราคม 2560

– 6.00 – 7.30 น. ลงทะเบียน รับหมายเลขและเสื้อที่ระลึก สำหรับผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินออนไลน์แล้ว ที่เต็นท์อำนวยการ บริเวณเต้นอำนวยการ

– 7.45 – 8.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางเรียบฯ

– 8.30 น. เริ่มปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานโดยปล่อยเป็นรุ่น ห่างกันรุ่นละ 3 นาที โดยแต่ละรุ่นจะทำสำหรับนักกีฬาแต่ละรุ่น เมื่อพร้อมจะปล่อยตัวทันทีโดยไม่รอรุ่นอื่นๆ

– 10.00 – 14.00 น. นักกีฬาทยอยเข้าเส้นชัย ทำพิธีมอบรางวัลในแต่ละรุ่นเมื่อได้ผู้รับรางวัลครบสำหรับรุ่นต่างๆจะทำการมอบรางวัลเลย ส่วนรุ่นใจเกินร้อยจะทำการรับถ้วยพร้อมถ่ายรูปหลังจากเข้าเส้นชัยทันที

 

‪‎สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โทรสอบถาม 042-772-391

 

ประเภทรุ่นการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือหมอบ)

1. A รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี

2. B รุ่นทั่วไป (OPEN) (ชาย)

3. C รุ่นอายุ 30 – 34 ปี (ชาย)

4. D รุ่นอายุ 35 – 39 ปี (ชาย)

5. E รุ่นอายุ 40 – 44 ปี (ชาย)

6. F รุ่นอายุ 45 – 49 ปี (ชาย)

7. G รุ่นอายุ 50 – 54 ปี (ชาย)

8. H รุ่นอายุ 55 – 59 ปี (ชาย)

9. I รุ่นอายุ 60 – 64 ปี (ชาย)

10. J รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป (ชาย)

11. K รุ่นน้ำหนัก 85 กก. (ชาย)

12. L รุ่นทั่วไป (OPEN) (หญิง)

13. M รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง)

 

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือหมอบ)

1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด

3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน

4. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนัก แข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น

5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ขี่ห่าง (หลุด) จากผู้นำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะถูกตัดสิทธิ์และต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง

6. ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้

7. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและต้องติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขัน ที่รถและเสื้อทุกคน

8. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร

9. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด

10. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ ปีปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ. ที่เกิด

11. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

12. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาทีหลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินประกันให้)

13. การตัดสินของคณะกรรมการกลางถือเป็นที่สิ้นสุด

14. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ

1. การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ( UCI ) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทรกขบวนนักแข่งเพื่อเซอร์วิสทีมของตัวเอง นอกจากได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้ควบคุมการแข่งขันเท่านั้น

3. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ขี่ห่าง (หลุด)จากผู้นำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะถูกตัดสิทธิ์และต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บ) ทั้งนี้เพ

4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น

5. แฮนด์ต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น

6. วงล้อต้องเป็นขนาด 26, 27.5 , 29 นิ้ว

7. สามารถใช้ยางเสือภูเขาทุกชนิด ขนาดของยางหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้วขึ้นไป

8. จานขับเคลื่อนหน้าต้องเป็นของเสือภูเขาเท่านั้น ฟันจานหน้าสูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน ส่วนเฟืองขับเคลื่อนหลังต้องเสือภูเขา ห้ามใช้เฟืองหลังเสือหมอบ

9. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด

10. ใช้โช๊คหน้าใช้ตะเกียบก็ได้

12. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกะแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน

13. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันๆและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้

14. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับและติดป้ายเบอร์สำหรับแข่งขันที่รถและเสื้อทุกคน

15. ระหว่างเส้นทางการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อสาร

16. หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกรุ่น ต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิสูจน์อายุตามปี พ.ศ. เกิด

17. รุ่นอายุใช้ตามเกณฑ์ปีปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

18. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

19. การประท้วงผลการตัดสินต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดแข่งขันฯ ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 2,000 บาท (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้)

20. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

21. เนื่องจากในการแข่งขันครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานฯได้ใช้ทางสาธารณะและทางหลวงจังหวัด ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

ประเภทรุ่นการแข่งขันจักรยานทางเรียบ (เสือภูเขา)

1. N รุ่นเยาวชนไม่เกิน 18 ปี

2. O รุ่นทั่วไป (OPEN) (ชาย)

3. P รุ่นอายุ 30 – 34 ปี (ชาย)

4. Q รุ่นอายุ 35 – 39 ปี (ชาย)

5. R รุ่นอายุ 40 – 44 ปี (ชาย)

6. S รุ่นอายุ 45 – 49 ปี (ชาย)

7. T รุ่นอายุ 50 – 54 ปี (ชาย)

8. U รุ่นอายุ 55 – 59 ปี (ชาย)

9. V รุ่นอายุ 60 – 64 ปี (ชาย)

10. W รุ่นอายุ 65 ปีขึ้นไป (ชาย)

11. X รุ่นน้ำหนัก 85 กก. (ชาย)

12. Y รุ่นทั่วไป (OPEN) (หญิง)

13. Z รุ่นอายุ 30 ปีขึ้นไป (หญิง)

 

ประเภทการแข่งขัน ทางเรียบ แบบพิเศษ

1. VIP 42. กม. (ชาย)

2. VIP 42. กม. (หญิง)

3. ประเภทไม่จำกัด (ไม่จำกัดรุ่นจักรยาน โดยใช้เส้นทางเต็ม)

 

ค่าสมัคร

1. ท่านละ 500 บาท (รับเสื้อปั่น)

2. ค่าสมัคร VIP. ท่านละ 1000 บาท (รับเสื้อปั่น)

 

รางวัลการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล

1. อันดับ 1-7 ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามอันดับที่เข้า

 

เงินรางวัล

1. อันดับที่ 1 – 700 บาท

2. อันดับที่ 2 – 500 บาท

3. อันดับที่ 3 – 300 บาท

 

– ผู้ที่ไม่มีอันดับรับเหรียญที่ระลึก (เหรียญรางวัลใจเกินร้อย)

 

ประเภทใจเกินร้อย

– เหรียญรางวัลใจเกินร้อย (หากเข้าเส้นชัยภายในเวลา 5 ชั่วโมง นับจากเวลาปล่อยตัวจากจุดปล่อยตัวจริง)

 

ประเภทท่องเที่ยว ระยะทาง 42 ก.ม. (V.I.P.)

– ถ้วยรางวัล V.I.P. (หากเข้าเส้นชัยภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที นับจากเวลาปล่อยตัวจากจุดปล่อยตัวจริง)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bike.skc.rmuti.ac.th

 

วิธีชำระเงิน

สมัครผ่านระบบออนไลน์ และ ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี “FIT ชวนปั่นละเบ๋อ 2016” ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน เลขที่บัญชี 419-3-22326-4

พร้อมทั้งแจ้งการโอนผ่านบริการ SMS ของตู้ ATM ได้ที่เบอร์ 09-5664-5092 (คุณศกดิ์ดา สมแสน)

**ท่านสามารถตรวจสอบสถาณะการชำระเงินได้ในวันถัดไปหลังจากที่โอนเงินชำระแล้ว

***สามารถติดต่อรับป้ายและเสื้อ ในวันที่ 28 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-17.00น.และ วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 6.00-8.00น. ที่อาคาร กิจการนักศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1515257

 

เส่นทางการแข่งขันประเภททางเรียบ

 

 

ที่พักนักปั่น

all

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1355

%d bloggers like this: