ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document

ขอเชิญ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและผู้สนใจ  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document  วันที่ 3 ก.ค. 56 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีฯ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=922

%d bloggers like this: