ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

 

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภททั่วไป)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

 

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

 

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร)

 1. ส่วนที่ 1
 2. ส่วนที่ 2
 3. ส่วนที่ 3

 

แบบสรุปคะแนนประเมิน แบบหมายเลข 1 – 6

 1. แบบหมายเลข 1-6

 

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 1. คำแนะนำในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 2. ประกาศบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ประกาศภาระงาน บุคลากรสายสนับสนุน
 4. ประกาศภาระงาน บุคลากรสายสนับสนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 6. ประกาศการกำหนดสมรรถนะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 7. ประกาศการกำหนดผู้ประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 8. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=987

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: