ธ.ค. 08 2015

การแข่งขัน Honda eco mileage challenge 18 กับทีมงานจำปาอีสาน

การแข่งขัน Honda eco mileage challenge 18 กับทีมงานจำปาอีสาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ด้วยสถิติ 1178.608 กม/ลิตร “ขอขอบคุณทีมงาน และผู้ให้การสนับสนุน”

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1275

ธ.ค. 08 2015

คณะผู้บริหาร คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 ด้วยความจงรักภักดี

12346388_942720769116141_8924682013378782497_n Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1255

ส.ค. 20 2015

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแถลงนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ในการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พันตรี ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์จันทิมา มณีโชติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้บรรยายนโยบายเกี่ยวกับแผนการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งให้สอดคล้องในการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2558 และได้รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นของคณาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมกัน


Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1160

เม.ย. 28 2014

โครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2557 Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1020

ก.ค. 04 2013

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด ==>> เอกสารแนบ 1

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=931

โพสที่เก่ากว่า «

» โพสที่ใหม่กว่า

Sitemaps by abhbass