พิมพ์ตัวเลขไทยในหนังสือราชการ(ทั้งเอกสาร) ง่ายนิดเดียว

มาดูขั้นตอนคร่าวๆ กันเลยครับ

 1. ดาวน์โหลด “ฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙” เพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Download it9]
 2. คลาย zip ไฟล์ “ฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙” (it9.zip) ที่เราได้ดาวน์โหลดมาจาก ขั้นตอนที่ 1
 3. ติดตั้ง ไฟล์ “ฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙” ที่ได้จากการคลาย zip ใน ขั้นตอนที่ 2
 4. ตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรในโปรแกรม Microsoft Office Word
 5. เมื่อต้องการใช้งานก็เลือกชนิดฟอนต์เป็น “TH SarabunIT๙” เป็นอันเสร็จขั้นตอน
 6. ข้อควรระวัง  ในการส่งไฟล์งานให้กับผู้อื่น  ผู้รับต้องติดตั้งฟอนต์ไทยสารบรรณไอที๙  ด้วยมิฉะนั้นตัวเลขไทยที่ปรากฏในไฟล์ที่ได้รับอาจเป็นตัวเลขอารบิกได้

 ลงมือทำตามขั้นตอนกันเลยครับ

1. ขั้นตอนการดาวน์โหลด Fonts เพื่อนำมาติดตั้งในเครื่องของเรา

              ดาวน์โหลด “ฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙” เพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ [Download it9]

( ภาพตัวอย่างที่ 1 )

 1. ทำการคลาย zip ไฟล์ “ฟอนต์ไทยสารบรรณ ไอที ๙” (it9.zip) ที่เราได้ดาวน์โหลดมาจาก ขั้นตอนที่ 1 ตามขั้นตอนดังภาพ
 2. ในตัวอย่างผู้เขียนได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์ it9.zip มาเก็บไว้ที่ไดรฟ์ D: ในโฟล์เดอร์ชื่อ Download ดังภาพด้านบน
 3. ต่อมาให้ทำการคลาย zip ไฟล์โดยการคลิกเมาส์ขวาที่ไฟล์(หมายเลข 1) ดังภาพตัวอย่างที่ 1 (ภาพบน)
 4. ให้คลิกเลือกที่ Extract Here(หมายเลข 2)
 5. จากนั้นโปรแกรมจะทำการคลาย zip ไฟล์ฟอนต์ออกมาเก็บไว้ในโฟล์เดอร์ชื่อ IT9 ดังหมายเลข 3 ในภาพตัวอย่างซ้ายมือ

3. ขั้นตอนการติดตั้งฟอนท์ TH SarabunIT ๙(ดังภาพตัวอย่างที่ 2)

(ภาพตัวอย่างที่ 2)

 1. ให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟล์เดอร์ IT9 ที่ได้จากการที่เราคลาย zip ไฟล์ IT9.zip ออกมาจากขั้นตอนที่แล้ว
 2. ทำการเดรกเมาส์เลือกไฟล์ทั้งหมด ดังหมายเลข 1 ในภาพตัวอย่างที่ 2 แล้วคลิกเมาส์ขวา จะปรากฏคอนเทกซ์เมนูขั้นมาให้เลือก แล้วทำการคลิกเลือกที่เมนู Copy ดังหมายเลข 2 ในภาพตัวอย่าง ที่ 2
 3. ให้ทำการเปิดไปที่โฟลเดอร์ชื่อ Fonts ขั้นมาในอีกหน้าต่างหนึ่ง ซึ่งโฟลเดอร์ Fonts จะเก็บอยู่ใน C:\windows\Fonts ดังภาพตัวอย่างที่ 2 (ด้านซ้ายของภาพ) เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วจะปรากฏรายการ(List) แบบอักษรที่ติดตั้งในเตรื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
 4. ให้ทำการคลิกเมา์ส์ขวาที่พื้นที่ว่าง ดังหมายเลข 3 ในภาพ แล้วจะปรากฏคอนเทกซ์เมนูขึ้นมาให้เลือกดังหมายเลข 4 ในภาพ ตัวอย่างที่ 2 จากนั้นให้ทำการคลิกเมาซ์ซ้ายเลือก เมนูชื่อ Paste เพื่อให้ไฟล์ฟอนต์ที่เราทำการ Copy มานั้น ถูกติดตั้งลงไป

4. ทดลองใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word

(ภาพตัวอย่างที่ 3)

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาดังภาพตัวอย่างที่ 3
 2. ทำการตั้งค่าแบบตัวอักษรเลือกเป็น “TH SarabunIT๙”
 3. ทดสอบพิมพ์ตัวเลข โดยกดตัวเลขที่แป้นพิมพ์ จะเห็นว่าจากที่เรากดแป้นพิมพ์ตัวเลขอาราบิก แต่จะได้ตัวเลขไทยมาโดยอัตโนมัติ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน

ข้อควรระวัง  ในการส่งไฟล์งานให้กับผู้อื่น  ผู้รับต้องติดตั้งฟอนต์ไทยสารบรรณไอที๙  ด้วยมิฉะนั้นตัวเลขไทยที่ปรากฏในไฟล์ที่ได้รับอาจเป็นตัวเลขอารบิกได้

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7/