«

»

Print this เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา

        ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีประกาศบังคับให้นักศึกษาหลักสูตรระดับ ปวส. และปริญญาตรี ต้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นด้าน ดังนี้ 1.ด้านบังคับ 2.ด้านบังคับเลือก 3.ด้านเลือกเสรี ซึ่งเลือกเสรีประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้1. ด้านAD ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 2. ด้านPD ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 3.ด้าน HD ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต 4.ด้านMD ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 5.ด้าน CD ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

          ตามความละเอียดที่ทราบมาข้างต้นแล้วนั้น นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากปีการศึกษาที่ผ่านมาปรากฏว่า นักศึกษาบางส่วนมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ผ่าน ส่งผลกระทบให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ และต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป ดังนั้นในการนี้เพื่อให้นักศึกษามีผลการเข้าร่วมกิจกรรมมีสถานะ ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกด้าน และทุกคน แผนกงานพัฒนานักศึกษาจึง ได้จัดกิจกรรม แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา เป็นประจำทุกภาคเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดให้ความรู้กับนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม และชี้แจงวิธีการเข้าตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในระบบบริหารข้อมูลกิจกรรม ไปจนถึงแจกปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษาให้กับนักศึกษา

ผลงานโดย KM : นางสาวดวงกมล นารีวงศ์ นายหาญณรงค์ นาเตย นางสาวศิริรัก ลำดวน

แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา_Page_1 แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา_Page_2 แผนกงานพัฒนานักศึกษาพบนักศึกษา_Page_3

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%81/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

Translate »