ฝ่ายบริหาร ถือโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดี

ฝ่ายบริหาร ถือโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดี รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2556 ฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย ท่าน ดร.สุริยา  แก้วอาษา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกคน ถือโอกาสดีวันขึ้นปีใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านคณบดี รศ.ดร.ธนานันต์  กุลไพบุตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่ออวยพรปีใหม่และขอพรจากท่านฯ “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง กิจการงานเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ” ท่านคณบดีกล่าวให้พรปีใหม่

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/plan/780/