ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รับสมัครนักศึกษา รองรับตรง ปีการศึกษา 2564

โปรดคลิกที่สไลด์แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

โปรดคลิกที่สไลด์แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา