ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ 2)
กำลังรับสมัคร จะสิ้นสุดในวันที่ 05 2019
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ 2)
กำลังรับสมัคร จะสิ้นสุดในวันที่ 05 2019
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ 2) 05 2019 -
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ 2) 11 มี.ค. 2561 ดูประกาศที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ www.fit.rmuti.ac.th/quota
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 11 - 22 มี.ค. 2561  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
6. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา