ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ 2)
กำลังรับสมัคร จะสิ้นสุดในวันที่ 5 มี.ค. 2562
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  วิทยาเขตสกลนคร
2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ 2)
กำลังรับสมัคร จะสิ้นสุดในวันที่ 5 มี.ค. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ 2) 5 มี.ค. 2562 -
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ 2) 11 มี.ค. 2561 ดูประกาศที่เว็บไซต์ www.skc.rmuti.ac.th
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ www.fit.rmuti.ac.th/quota
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 11 - 22 มี.ค. 2561  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
6. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา