ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ 2)
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ 2)
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ 2) 20 ก.พ. 2562 -
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ 2) 13 มี.ค. 2562 ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 - 22 มี.ค. 2562  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
6. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 มี.ค. - 22 เม.ย. 2562 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา