ช่องทางการติดต่อสอบถาม

  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  แผนกงานฯ ทะเบียน
  แผนกงานฯ ทะเบียน


กำหนดการรับสมัคร
กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1. สมัครด้วยตนเอง   (โควตา รอบที่ )
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
แผนที่เดินทาง คลิกที่นี่

2. สมัครผ่านเว็บไซต์   (โควตา รอบที่ )
จะสิ้นสุดใน 20 ก.พ. 2562
 คลิกที่นี่ เพื่อดูสาขาวิชาที่รับสมัคร
 คลิกที่นี่ เพื่อสมัครออนไลน์
3. วันสุดท้ายของการรับสมัคร   (โควตา รอบที่ ) 20 ก.พ. 2562 -
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   (โควตา รอบที่ ) 13 มี.ค. 2562 ดูประกาศที่เว็บไซต์ แผนกฯงานทะเบียน
 ตวจสอบผลออนไลน์ ได้ที่ ตรวจสอบผล
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 - 22 มี.ค. 2562  ขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
  http://ess.skc.rmuti.ac.th/rmuti/registration
6. ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 13 มี.ค. - 22 เม.ย. 2562 ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา