Monthly Archive: มีนาคม 2017

มี.ค. 10 2017

แจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์ส่งโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560

แจ้งนักวิจัยที่มีความประสงค์ส่งโครงการวิจัยที่ดำเนินการ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=134

มี.ค. 09 2017

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับทุนสน …

Continue reading »

Continue reading »

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=57