«

»

เม.ย. 11 2017

Print this เรื่อง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และจะประกาศผลผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kpi.ac.th/kpi-research-vii-2560.html

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=150