«

เม.ย. 11 2017

Print this เรื่อง

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ฟองจัทร์ ตึก PRESIDENT มหาวิทยาลัยการจัการและเทคโนโลยีอีศเทิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.umt.ac.th/

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/res/?p=152