::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  117
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,039
 เยี่ยมชมปีนี้ :  8,246
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  510,027
 IP :  54.146.227.92
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  10-01-2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

    ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี       ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : rawee.pu@rmuti.ac.th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการ โครงงานนักศึกษา และแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2019) เมื่อระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
  ส่งมอบความสุขให้น้องโรงเรียนบ้านนาเหมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง ในวันเด็กแห่งชาติ 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) รุ่นที่ 2 
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158