::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  61
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,444
 เยี่ยมชมปีนี้ :  9,651
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  511,432
 IP :  107.23.176.162
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  10-01-2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

          จัดกิจกรรม FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ “เส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น เลียบสันเขาภูพาน ตำนานถิ่นภูไท” ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทางไกลให้เป็นที่แพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร

          เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
โดยสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 
https://goo.gl/forms/s0RAzFHeQVRjazFx2
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 4277 2391 หรือ โทรสาร 0 4277 2392 ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562
    ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี       ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : rawee.pu@rmuti.ac.th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)   
  พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง  
  โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 
  การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๒) 
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158