::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  7
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,993
 เยี่ยมชมปีนี้ :  20,935
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  522,716
 IP :  3.84.182.112
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  ข่าวสารการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน (3/2561)
  หมวด  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน   วันที่  14-12-2561ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

1. ขั้นตอนและเอกสารที่ประกอบการยื่นใบสมัคร
2. ฐานข้อมูลสถานประกอบการฝึกงาน 3-61 (ปวส.)
3. ฐานข้อมูลสถานประกอบการฝึกงาน 3-61(ปริญญาตรี)
4. ใบสมัครงานนักศึกษาฝึกงาน3-61
5. ปฏิทินฝึกงาน 3-61

    ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี       ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : rawee.pu@rmuti.ac.th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  สหกิจศึกษา คืออะไร 
  คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา 
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158