::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  177
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,832
 เยี่ยมชมปีนี้ :  21,774
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  523,555
 IP :  34.230.84.215
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ
  หมวด  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์   วันที่  01-03-2559
            ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 โดยได้มีการส่งผลงานเข้าร่วมในครงการ “นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คือ “เครื่องดำนาขนาดเล็ก” ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดย ได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมถึง 2 รางวัลคือ
          1. รางวัล Special prizeจากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลี (KPIA – Korea Invention Promotion Association) ที่มอบพิเศษให้กับนักประดิษฐ์ที่มีผลงานดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559
          2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักคิด สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2559 กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์


    ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง       ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : ballza_6043@hotmail.com
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158