::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  179
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,834
 เยี่ยมชมปีนี้ :  21,776
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  523,557
 IP :  34.230.84.215
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
  หมวด  ความร่วมมือ MOU/MOA   วันที่  04-12-2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทค บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


    ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี       ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : rawee.pu@rmuti.ac.th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA
  พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด 
  พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง  
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158