::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  54
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,013
 เยี่ยมชมปีนี้ :  9,220
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  511,001
 IP :  54.197.24.206
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
  หมวด  ความร่วมมือ MOU/MOA   วันที่  04-12-2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 แผนกงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมมากมาย ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทค บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยการอาชีพนาแก สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และโรงเรียนในสังกัด สพม.23 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร 12 มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


    ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี       ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : rawee.pu@rmuti.ac.th
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA
  พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง  
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158