::  สายตรงคณบดี  ::
 
เว็บไซต์งานบริการการศึกษา
เว็บไซต์งานบริหารงานทั่วไป
 สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :   1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  10
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,996
 เยี่ยมชมปีนี้ :  20,938
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  522,719
 IP :  3.84.182.112
 เริ่มนับวันที่  1 ก.ย. 2554
 
 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  หมวด  ข่าวกิจกรรม   วันที่  11-01-2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร : วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย


    ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง       ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป      
  สังกัด : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       โทรศัพท์ : คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี       E-mail : ballza_6043@hotmail.com
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม
  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
   
 
© 2011 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเตสกลนคร
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน - วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 Tel.042772391 Fax.042772392
Version 2015.1.26158