ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบรับตรง)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน และ 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน และ 4 ปี)

ตามที่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2565 เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน และ 4 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน และ 4 ปี) จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

📌สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน และ 4 ปี)
📌สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน และ 4 ปี)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ => rmuti.me/PzaJID76i

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อดำเนินการดังนี้
📍ดำเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ที่แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานบริการการศึกษา อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 1 และ
🎈ชำระเงินที่แผนกงานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เฉพาะวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

⛔️#หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดั่งกล่าว ให้ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์แห่งการพิจารณาให้ลำดับสำรองขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแทน☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 098-602-2754

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *