คู่มือการปฏิบัติงาน


สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนผลงานวิชาการสายสนับสนุน (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์)


ที่ชื่อเรื่องผู้เขียน
1คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress)
ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ ดีมาก
นายรวี ภูบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
2คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณนางเยาวภา ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3คู่มือdkiปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนายศักดิ์ดา สมแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การจัดการความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *