คู่มือการปฏิบัติงาน


สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนผลงานวิชาการสายสนับสนุน (การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิเคราะห์หรือสังเคราะห์)


ที่ชื่อเรื่องผู้เขียน
1คู่มือการปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานด้วยเวิร์ดเพรส (WordPress)นายรวี ภูบุญมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณนางเยาวภา ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะนายศักดิ์ดา สมแสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *