ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. - 31 ต.ค. 2566

***สาขาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก ประกาศผลทาง Online ทุกวัน***

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ

คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์

สมัครผ่านระบบออนไลน์สะดวกว่า

คลิกที่นี่

ตรวจผลสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่นี่

คลิกที่นี่