ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รอบรับตรง ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566

***สาขาที่ไม่มีการสอบ ประกาศผลทาง Online ทุกวัน***

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ

คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์

สมัครผ่านระบบออนไลน์สะดวกว่า

คลิกที่นี่

ตรวจผลสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่นี่

คลิกที่นี่