ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

15 กันยายน - 4 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ

คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์

สมัครผ่านระบบออนไลน์สะดวกว่า

คลิกที่นี่

ตรวจผลสมัคร

ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่นี่

คลิกที่นี่