ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ขยายเวลารับสมัครนักษึกษา

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.ม.วิศวกรรมโยธา) ระดับปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.ม.วิศวกรรมโยธา) ระดับปริญญาโท

รอบพิเศษ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 4 ปี และ 3 ปี (เทียบโอน)

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โปรดคลิกที่สไลด์แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

โปรดคลิกที่สไลด์แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ดูรายละเอียด