ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โปรดคลิกที่สไลด์แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครนักศึกษา

ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โปรดคลิกที่สไลด์แบนเนอร์ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผลโควตา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ดูรายละเอียด