ระบบรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ชำระด้วยวิธีการโอนชำระ

โปรดคลิกที่ภาพเพื่อขยายให้ภาพใหญ่ขึ้น

ชำระผ่านแอพ Krungthai Next

ขั้นตอนที่ 1 - 3

ชำระผ่านแอพ Krungthai Next

ขั้นตอนที่ 4 - 5

ชำระผ่านแอพ Krungthai Next

ขั้นตอนที่ 6 - 7