นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

“…ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา…”

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจาหรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง ครูและศิษย์เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดแน่นแฟ้น เป็นการยกย่องและให้ความสำคัญกับวิทยาการความรู้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างลูกศิษย์ซึ่งได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อครู และเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย

Permanent link to this article: https://fit.rmuti.ac.th/sm/?p=291

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.